Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne

Stowarzyszenie prowadzi badania na terenie Wyżyny Małopolskiej, Podkarpacia i Karpat. Skupia osoby zainteresowane ptakami z terenów województw małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i wschodniej części województwa śląskiego.

Featured image Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne