Stacja Obrączkowania Ptaków Rakutowskie

Stacja Obrączkowania Ptaków "Rakutowskie" jest formalnie prowadzona przez Sekcję Ornitologiczną Koła Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i zajmuje się badaniem jesiennej migracji ptaków w ostoi "Błota Rakutowskie".

Featured image Stacja Obrączkowania Ptaków Rakutowskie