Stacja Badania Wędrówek Ptaków

Stacja Badania Wędrówek Ptaków prowadzi szeroko zakrojone badania fenomenu ptasich wędrówek. Realizuje projeky badawcze jednocześnie obejmujące biologię, ekologię i ewolucję wędrówek ptaków.

Featured image Stacja Badania Wędrówek Ptaków