Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ

Sekcja Ornitologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Łódzkiego obok prowadzenia prac badawczych organizuje i konsoliduje amatorski ruch ornitologiczny na Ziemi Łódzkiej oraz obóz ornitologiczny na Zbiorniku Jeziorsko.

Featured image Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ