Stacja Ornitologiczna MiIZ PAN

Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdańsku jest placówką naukową zajmującą się badaniami biologii ptaków i pełni rolę jedynej w Polsce krajowej centrali obrączkowania ptaków.

Featured image Stacja Ornitologiczna MiIZ PAN