Akcja Bałtycka

Akcja Bałtycka to jedna z najdłużej trwających na świecie akcji obrączkowania ptaków. Wiosną i jesienią prowadzi badania naukowe ptaków wędrujących przez polskie wybrzeże. Działa nad Bałtykiem od początku lat 60-tych.

Featured image Akcja Bałtycka