Akcja Carpatica

Stowarzyszenie i Akcja Carpatica zajmuje się badaniem wędrówek ptaków na terenie Karpat. Prowadzi również działania o charakterze edukacyjnym promujące ochronę ptaków i ich siedlisk.

Featured image Akcja Carpatica