Akcja Carpatica

Akcja i Stowarzyszenia Carpatica zajmuje się badaniem wędrówek ptaków na terenie Karpat. Prowadzi również działania o charakterze edukacyjnym, promujące ochronę ptaków i ich siedlisk.

Featured image Akcja Carpatica