Kompletna lista ptaków świata

Najbardziej aktualna i kompletna lista ptaków świata zawierająca wszystkie nowe gatunki ptaków, zmiany systematyczne, polskie i angielskie nazewnictwo oraz statusy ochronne gatunków w Polsce.

Featured image Kompletna lista ptaków świata