Akcja Karmnik

Projekt zorganizowanego obrączkowania ptaków zimujących przy karmnikach. Licencjonowani obrączkarze przez całą zimę do wczesnej wiosny obrączkują ptaki przy miejscach ich regularnego dokarmiania.

Featured image Akcja Karmnik