Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING

Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING działa od 1983 roku, początkowo jako nieformalny zespół przy Sekcji Ornitologicznej Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Gdańskiego, a od 1996 roku jako stowarzyszenie.

Featured image Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING