Ornitho.pl

Portal wymiany informacji o obserwacjach ptaków na terenie Polski i internetowa baza danych działająca w celu gromadzenia i udostępniania obserwacji zwierząt w Polsce. Obserwacje można przekazywać za pomocą portalu lub aplikacji na smartfony NaturaList.

Featured image Ornitho.pl