Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ochrony Ptaków

OTOP to organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego. Zajmuje się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją. Powadzi działania z dziedziny monitoringu, czynnej ochrony przyrody, kształtowania polityk mających wpływ na środowisko oraz edukacji.

Featured image Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ochrony Ptaków